Mesiac: november 2018

Rady k správnej inštalácii a bezpečnosti

Všetky vykurovacie telesá VARMA TEC® sú vyrábané z ocele, lakované termoplastickou farbou, vhodné na vonkajšie použitie. Niektoré patentované modely sú špeciálne určené na použitie v oblastiach vystavených mokrým podmienkam, či už v daždi  alebo kde sú vystavené rizikám vodných sprejov (IPX5). Na zaistenie maximálneho komfortu ohrievačmi VARMA TEC®, je veľmi dôležitá správna inštalácia a výber […]

Pokročilá technológia

VARMA TEC®, POKROČILÁ TECHNOLÓGIA A INOVÁCIE, ZAMERANÉ NA ÚSPORU ENERGIE, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A BEZPEČNOSŤ TRADIČNÝ OHREV VZDUCHU Horúci vzduch stúpa, vytvára vrstvy, ktoré sa následne rozptýlia cez otvory – a takto je ľuďom chladnejšie (nie sú zohriaty) a tým sa zvyšujú aj prevádzkové náklady     VARMA TEC® INFRAČERVENÉ SYSTÉMY Teplo je smerované a udržiavané […]

Bezpečnosť a kvalita

Všetky VARMA TEC® ohrievače sú počas výroby kontrolované na výrobnej linke a následne prechádzajú dvom záverečným skúškam: Elektronická bezpečnostná skúška – skúška osobitným skúšobným zariadením vydávajúcim kontrolnú správu a konečná správu o bezpečnostnej kontrole. Kontrola obsahu a dodávaného príslušenstva – a to všetko ešte pred balením

Návrh – Výroba – Riešenia

TÝMTO SPȎSOBOM SA STAL VARMA TEC® MEDZINÁRODNÝM LÍDROM MEDZI DODÁVATEĽMI ELEKTRICKÝCH INFRAČERVENÝCH OHRIEVAČOV STAR PROGETTI a VARMA TEC® sa oddali k výskumu a vývoju využívania Infračervených lúčov ako zdroj tepla v civilných, vojenských i priemyselných oblastiach. V posledných rokoch vďaka pokroku vo výskume aplikovanej technológie, dosiahli neporovnateľnú kvalitu a spoľahlivosť vyrábaných zariadení, ktorá je uznávaná […]