Ohrievače VARMA TEC® optimalizujú refrakciu infračervených lúčov s krátkou vlnovou dĺžkou pomocou svojich parabolických reflektorov, ktoré vo všeobecnosti zohrávajú základnú úlohu pri žiarení. V našich ohrievačoch sa vytvára viac ako 60% tepla reflektorom a 40% okolo žiarovky. Dôvodom je tepelné žiarenie podľa optických kritérií pre aspekty odrazu aj refrakcie.

VARMA TEC® navrhol a vyrobil celý rad špeciálnych reflektorovoptimalizujúcich výkon infračervených lúčov s použitím rôznych parabolických kriviek v súlade s oblasťami použitia. V skutočnosti technológia reflektorov VARMA TEC® pochádza z presného výskumu a experimentovania, teoretického aj praktického; všetky reflektory boli navrhnuté v súlade s predpokladanou aplikáciou a potrebami trhu. Takéto dlhoročné skúsenosti a štúdia refrakcie viedli k vývoju symetrických a veľmi výkonných reflektorov s výslednou úsporou energie.

Najpozoruhodnejšia výhoda pri používaní infračervených ohrievačov VARMA TEC® spočíva v možnosti rozdelenia vykurovacieho systému v rôznych zónach, dokonca aj do najmenších, prijímaním diverzifikovaných prevádzkových teplôt, čo je nemožné pri použití tradičných systémov. Vďaka ohrievačom VARMA TEC® je možné ohrievať jedno Jediné pracovisko, alebo vyčlenenú oblasť s exkluzívnou okamžitou účinnosťou