Všetky vykurovacie telesá VARMA TEC® sú vyrábané z ocele, lakované termoplastickou farbou, vhodné na vonkajšie použitie. Niektoré patentované modely sú špeciálne určené na použitie v oblastiach vystavených mokrým podmienkam, či už v daždi  alebo kde sú vystavené rizikám vodných sprejov (IPX5).

Na zaistenie maximálneho komfortu ohrievačmi VARMA TEC®, je veľmi dôležitá správna inštalácia a výber správneho  ohrievača pre danú aplikáciu.

Každý ohrievač má popis tepelnej kapacity (výkon), pokrytej plochy a odporúčanej výšky  inštalácie. Tieto podrobnejšie informácie môžu byť dôležité pri výbere najvhodnejšieho modelu pre Vás.
Najjednoduchšia inštalácia je podobná, ako pri inštalácii osvetlenia, teda ohrievače musia byť namontované na stenu a  nasmerované na oblasť vykurovania. Inštalácia osvetľovacích zariadení namiesto jedného väčšieho zdroja je skôr vytvorená z viacerých zdrojov, aby sa vytvorila jednotnosť osvetlenia bez tieňov. Táto zásada je platná aj pri inštalácii vykurovacích zariadení VARMA TEC
® tiež. Orientácia ohrievačov je veľmi dôležitá pre dosiahnutie požadovaných výsledkov. V priestoroch ako je aj pohostinstvo, by sa malo pamätať aj na to, že čím dlhšie zostanú klienti v pohostinstve, tým väčšie bude množstvo vyžarovaného tepla. Navyše tepelné žiarenie bude väčšie, ak je vysoká miera vlhkosti.