Všetky VARMA TEC® ohrievače sú počas výroby kontrolované na výrobnej linke a následne prechádzajú dvom záverečným skúškam:

  1. Elektronická bezpečnostná skúška – skúška osobitným skúšobným zariadením vydávajúcim kontrolnú správu a konečná správu o bezpečnostnej kontrole.
  2. Kontrola obsahu a dodávaného príslušenstva – a to všetko ešte pred balením