VARMA TEC®, POKROČILÁ TECHNOLÓGIA A INOVÁCIE, ZAMERANÉ NA ÚSPORU ENERGIE, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A BEZPEČNOSŤ

TRADIČNÝ OHREV VZDUCHU
Horúci vzduch stúpa, vytvára vrstvy, ktoré sa následne rozptýlia cez otvory – a takto je ľuďom chladnejšie (nie sú zohriaty) a tým sa zvyšujú aj prevádzkové náklady

 

 

VARMA TEC® INFRAČERVENÉ SYSTÉMY
Teplo je smerované a udržiavané bez rozptylu, len v požadovaných zónach, ako aj svetlo. Týmto spôsobom získavame slnečnú kvalitu tepla pre pohodlné prostredie, bez hluku a prachu a to tak dlho, ako to len potrebujete s výslednou veľkou úsporou energie. Týmto spôsobom získavame slnečnú kvalitu tepla a pohodlné prostredie bez hluku a prachu a to tak dlho, ako len potrebujete, s výslednou veľkou úsporou energie