TÝMTO SPȎSOBOM SA STAL VARMA TEC® MEDZINÁRODNÝM LÍDROM MEDZI DODÁVATEĽMI ELEKTRICKÝCH INFRAČERVENÝCH OHRIEVAČOV

STAR PROGETTI a VARMA TEC® sa oddali k výskumu a vývoju využívania Infračervených lúčov ako zdroj tepla v civilných, vojenských i priemyselných oblastiach. V posledných rokoch vďaka pokroku vo výskume aplikovanej technológie, dosiahli neporovnateľnú kvalitu a spoľahlivosť vyrábaných zariadení, ktorá je uznávaná na celom svete.

V súčasnosti jedinečné vlastnosti vyrábaných infračervených ohrievačov VARMA TEC® zabezpečia, aby boli najúčinnejšími a najvýkonnejšími zariadeniami na trhu.

  • ZÓNOVÉ VYKUROVANIE pre HORECA, domáce, priemyselné, ale aj verejné využitie
  • PRIEMYSEĽNÁ VÝROBA, riešenie mnohých aplikácií v priemysle a v remeselnej výrobe
  • POĽNOHOSPODÁRSTVO v rôznych poľnohospodárskych činnostiach
  • ZOOTECHNOLÓGIA, pri chove a starostlivosti o zvieratá
  • FOTOVOLTAIKA, ako doplnok k inštalácii alternatívnych zdrojov energie, pre rôzne použitia


V prípade uvedených aplikácií sa výskum a výroba sústreďuje predovšetkým na ekologické využite a celkové riešenie úspory energie, t.j. maximálnu bezpečnosť pre koncového užívateľa. Ohrievače VARMA TEC
® v súčasnosti ponúkajú používateľovi najlepší pomer výkonu, úspory prevádzkových nákladov a bezpečného využitia.